500АЛДАА


Таны оруулсан холбоос устсан эсвэл анхнаасаа байхгүй байсан байж болно.